Drong György

Drong György

Telefon
+3620/961-5240

Szaktudas
Ács mester, Tetőfedő

Székhely
2730 Albertirsa, Kolozsvári u. 12.

Megyék
Budapest, Pest megye